25. November 2020

sarabackmo-vegetablegarden-kompostgaller

Den nya bädden för vitlök har gödslats med tre hinkar bokashikompost som grävts ner djupt i jorden.

En upphöjd odlingsbädd med kompostgaller på.

sara bäckmo, skillnadens trädgård, sara backmo, sara's kitchen garden, vegetable garden, köksträdgård

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *