13. June 2019

sarabackmo_grassclipping_container

Jorden under gräsklippet är fuktig jämt, trots att jag inte vattnar varje dag i flera av krukorna. Det kryllar av mikrosmå insekter och mängder av mask.

En hand lyfter på gräsklippet och visar den svarta jorden under.

äggplanta, aubergine, täckodling, mulch, eggplant, aubergin, sara bäckmo, sara backmo, Sara's kitchen garden, skillnadens trädgård, gräsklipp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *