27. October 2020

sarabackmo_bredsadd_broadcastsowing

Det går snabbt att så i de stora trågen. På handelsträdgården görs sådderna regelbundet så att nya plantor hela tiden finns att sälja.

Fyra tråg med jord på rad.

bredsådd, broadcastsowing, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, kalvsviks handelsträdgård, sara's kitchen garden, sowing, cabbage, brassica,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *