13. August 2015

skillnadenstradgard_lok_stenmur

Det är viktigt att löken torkar för att den inte senare ska angripas av mögel eller annat som försämrar kvaliteten och hållbarheten.

Lök ligger för att torka på stenmur och halm på marken.

Lök, gul lök, kepalök, köksträdgård, Skillnadens Trädgård, Sara Bäckmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *