01. February 2017

skillnadenstradgard_tunnalvaxthus_jord

En av bäddarna i tunnelväxthuset, nyligen gödslad med bokashi-kompost.

Jord, tunnelväxthus, odlingsbädd, Skillnadens Trädgård,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *