04. February 2021

sarabackmo-bredsadd-basil

Detta är basilika som jag sår för att senare dela hela "kakan" av gröna blad och sätta i enskilda krukor.

sara bäckmo, skillnadens trädgård, sara backmo, sara's kitchen garden, sowings, sådd, broadcast sowings, basilika, basil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *