04. February 2021

sarabackmo-bredsadd-broadcastsowing

Här har jag bredsått två olika tråg, med grönsaker som ska förgro inomhus.

Två såtråg med jord och fröer på toppen.

sara bäckmo, skillnadens trädgård, sara backmo, sara's kitchen garden, sowings, sådd, broadcast sowings,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *