12. March 2018

Jatteverbenaochkal-1300x650

Jätteverbena är den vackra lila höga blomsterväxten till vänster i bild. Den bildar skyar av lila blommor som liksom svävar över andra på sina höga stänglar.

Kålväxter i olika gröna nyanser och en lila blomma som höjer sig över kålen.

jätteverbena, verbena bonariensis, skillnadens trädgård, sara bäckmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *