11. November 2020

sarabackmo_garden_tradgard

Istället för en illa bevuxen gräsmatta nedanför berget har massor av blommor vuxit upp under sommaren.

Stenmur med massa växter ovanför.

sara bäckmo, berghem, sara's kitchen garden, skillnadens trädgård, snittblommor, cut flowers, blommor, flowers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *