07. March 2020

sarabackmo_soilblocker_tomat

Här har jag sått tomater och sallat i de små blocken. Eftersom gropen för fröet inte blev så djupt har jag sedan siktat över lite jord på toppen.

Små jordblock med fröer i fotograferade ovanifrån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *