31. March 2020

sarabackmo_mullnet_kompost

I mina två "ovanifrånkomposter" lassar jag på hästgödsel för glatta livet och packar mer efterhand materialet sjunker ihop. Komposterna är smockfulla med härliga kompostmaskar som omvandlar materialet till fin jord på ganska kort tid. Den färdiga jorden dråsar ner på backen genom det stora gallret nertill. Komposten heter Mullnet.

Två komposter av stora pallkragar.

hästgödsel, gödsel, horse manure, horsemanure, manure, sara bäckmo, skillnadens trädgård, gödsla, fertilize, sara's kitchen garden, sara backmo, mullnet, kompost, compost,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *