19. October 2020

sarabackmo_seeds_microgreens

Här är en sort av mini-pak choi. Du ser så tätt fröerna ligger bredvid varandra. Inget tal om att följa så-anvisningarna på fröpåsen här inte...

Närbild på fröer som ligger tätt på jorden.

mikroblad, mikrogrönt, micro green, microgreens, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden, pak choi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *