08. July 2019

sarabackmo_rodbetor_beetroots

Betor växer med en liten del av rotdelen ovanför jord. Det är lätt att se eller känna hur stor betan har blivit innan du skördar.

Ett knippe röda och gula betor ligger på träflis.

beetroots, gulbetor, polkabetor, rödbetor, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *