03. July 2020

sarabackmo_prickla_planting

I det färdiga tråget står många plantor av luktreseda och jätteverbena planterade för att växa till sig något innan utplantering.

Ett tråg med små plantor som står planterade.

luktreseda, reseda odorata, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *