03. July 2020

sarabackmo_reseda_resedaodorata

Ett tjugotal plantor trängs på den lilla jordklumpen och ska nu planteras om.

En klump med många plantor hålls i en hand.

luktreseda, reseda odorata, sara bäckmo, sara backmo, skillnadens trädgård, sara's kitchen garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *