25. January 2018

skillnadenstradgard_sadd_sockerarter

Sockerärterna sås mycket tätt eftersom jag räknar med att en del inte gror efter vinterkyland.

sådd, sockerärter, skillnadens trädgård, vintersådd, sara bäckmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *