04. February 2019

sarabackmo_ror_polytunnel

I taket hålls plasten uppe och stabiliteten ökas med några tunna plankor som skruvats fast i bågkonstruktionen med fästen.

Bild upp i tunnelns tak.

tunnelväxthus, polytunnel, växthus, odlingstunnel, skillnadens trädgård, sara bäckmo, sara backmo, sara's kitchen garden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *